Welcome

MOCSHARE2 – Nguyễn Hoài Bắc bỏ học y dược để theo đuổi đam mê kinh tế – Video hayCùng MOCSHARE chia sẻ câu chuyện anh Nguyễn Hoài Bắc bỏ học y dược để theo đam mê kinh tế.

Không phải ai cũng dám từ bỏ những cái cũ, cái không phù hợp với bản thân để theo đuổi những điều mình muốn, mình thật sự thích. Điều này đòi hỏi một tinh thần thép, kiên định với quyết định của bản thân

Tải video tại đây: source

Nguồn: Web5ngay

1 thought on “MOCSHARE2 – Nguyễn Hoài Bắc bỏ học y dược để theo đuổi đam mê kinh tế – Video hay

  1. Bạn là người có năng lực học vấn nhưng ở xứ xở thiên đường trại súc vật này sẽ không có cơ hội cho bạn tiến thân, hãy nhìn hàng ngàn sinh viên ra trường thất nghiệp thì sẽ rõ, vì thế con đường ra ngoài tự lập và phấn đấu có lẽ thích hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *