CÔNG CỤ PHÂN TÍCH TÍNH CÁCH, HÀNH VI, SỞ THÍCH CỦA BẤT KỲ AI TRÊN FACEBOOK update 2020

fbsearch 1


TÌNH HÌNH FACEBOOK HIỆN TẠI

Các Facebook Marketer, những người thực hiện quảng cáo trên Facebook có thể sử dụng những thông tin này để xây dựng một tập khách hàng tiềm năng dựa vào chính nhu cầu và thông tin của người dùng, họ chính là đối tượng mục tiêu mang lại nhiều tỷ lệ chuyển đổi nhất.
Hiện nay có khoảng 1 tỷ người sử dụng, 240 tỷ hình ảnh, và hơn 1 tỷ tỷ kết nối.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *