12 Đòn bẩy thông minh trong kinh doanh ai cũng phải biết update 2020

f

Tại sao chủ doanh nghiệp cần Đòn bẩy trong kinh doanh. Khi bạn bắt đầu khởi sự kinh doanh, chắc chắn là bạn chưa xác định rõ điều đó. Có thể, bạn đã lập một bản Kế hoạch Kinh doanh hoàn chỉnh, nhưng kế hoạch đó không mô tả đầy đủ quy trình vận hành của doanh nghiệp

12 Đòn bẩy thông minh trong kinh doanh

1. Đòn bẩy là khởi động công việc kinh doanh của bạn với một số tiền nhỏ hoặc không cần đến tiền của bạn.
2. Đòn bẩy là sử dụng tài năng của người khác, kỹ năng,
thông tin, uy tín, dữ liệu và các nguồn lực khác.
3. Đòn bẩy là ứng dụng triệt để những công nghệ mới nhất như máy tính, phần mềm, công nghệ truyền thông để tăng tốc tộ và tính hiệu quả của bạn.
4. Đòn bẩy là sử dụng sức mạnh của truyền thông để kiếm hàng triệu đô là từ những chương trình cộng đồng miễn phí
5. Đòn bẩy là mượn và sử dụng uy tín, sức ảnh hưởng của người khác.
6. Đòn bẩy là bán sản phẩm trước khi bạn có chúng, hoặc ít nhất, trước khi bạn phải trả cho chúng.
7. Đòn bẩy là mở rộng công việc kinh doanh của bạn sử
dụng tiền của khách hàng hay tiền của nhà cung cấp.
8. Đòn bẩy là đưa mọi người vào trong lĩnh vực của bạn
để làm việc với bạn bây giờ mà không phải trả phí.
9. Đòn bẩy là thu được nhiều giá trị từ nhân viên của bạn bằng cách đào tạo họ, đối xử tốt với họ và cho họ không gian, cơ hội để có thể phát triển với tài năng đích thực của họ.
10. Đòn bẩy là thu được nhiều giá trị của bạn, tăng cường
kiến thức kinh doanh của bạn, phát triển bản thân và
gia tăng sức hút và năng lượng của bạn
11. Đòn bẩy là quản lý thời gian hiệu quả và bạn làm những việc đúng thay vì chỉ làm đúng mọi việc.
12. Đòn bẩy là TƯ DUY. Đó là một nghệ thuật. Đó là một KHOA HỌC!

Trên đây là 12 đòn bẩy thực sự hữu ích cho những anh/em kinh doanh, khởi nghiệp, hãy thực hành hàng ngày để tiết kiệm mọi nguồn lực phát triển doanh nghiệp bền vững

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *